logo for Radontech T Elvestad

I ARBEID FOR ET RADONFRITT MILJØ

Radon er en trussel mot din helse –

Radontech vil finne og fjerne

den radioaktive gassen fra

ditt nærmiljø

Våre tjenester

radon måling

Målinger & Analyse


Måling av inneluft i bygg, jordmasser, fjellgrunn, stein og løsmasser, samt radonanalyse av husholdningsvann

Rådgivning


Radonkonsulentrapport med rådgivning om helse, miljø og sikkerhet med en detaljert beskrivelse om kostnadseffektive tiltak

Tiltak


Planlegging og gjennomførering av tiltak mot radon i byggegrunn, husholdningsvann og  eksisterende- og nye bygg 

Hvorfor forebygge radon

Helsefare

Radon er en radioaktiv gass som anslås å forårsake rundt 380 dødsfall med radonrelatert lungekreft. Radonreduserende tiltak vil minske risikoen for lungekreft.

Krav i regelverk

Radon i inneluft er regulert i bl.a. arbeidsmiljøloven, strålevernloven og plan- og bygningsloven. Disse stiller krav til kartlegging, vurdering og evt. tiltak for å redusere eksponeringen.

Prosjekter og løsninger

980122-001
Radonbrønn
20180228_122119
20180301_141006
20220314_151828
Radonsug
Radonsug
20220314_151939
IMG_0526 (2) – Kopi
Johannesen 1
IMG_0680
Mork-001
Nordhagen-001
RAM7-1-6c
Røkås-007
kastanjev-002
bøe-002
Kjesbu-002
Espelund
Lia01
RAM7-2-9a
Lau20
20240131_144556
Radonett 1
RAM7-1-9
RAM7-1-10
RAM7-1-11
RAM7-1-2b
RAM7-1-12
RAM7-2-9
RAM7-1-6c
RAM7-1-6
RAM7-1-7
20240205_161939
20220314_151748
IMG_0714 (1)
Fosstveit6