logo for Radontech T Elvestad

 Radontech har 

OVER 25 ÅRS ERFARING MED TILTAK MOT RADON


Daglig leder Trygve Elvestad med:

  • > 25 års prosjekterfaring med tiltak mot radon.
  •     Utdannelse og eksamener ved det svenske Strålskyddsinstitut på fagområdene:
    1. Tiltak mot radon i eksisterende bygg og nybygg.
    2. Måling og tiltak mot radon i husholdningsvann.
    3. Måling og beregninger av radon i byggegrunn.
  • Kurs i "Practical Gammaspectrometry" fra England. 
  • Kurs innen fagområdet radon i bygninger ved Statens strålevern (i 2003 Norge).


Firmaet slutter seg til Neo Eiendomsutvikling AS med byggmester Nils Olav Jensen og tømrer Even Elvestad. De tar nå kurs ved Sintef AS - med offentlige eksamener innen fagområdene; 1. Radon i eksisterende bygg og 2.Tiltak mot radon i nybygg.


Vi er Radontech

Trygve Elvestad

   Daglig leder

E-post:

try-olav@online.no

Telefon:

+47 92053020

Even Elvestad

    Tømrer

E-post evenelvestad@gmail.com

Telefon:

+47 90531278

Nils Olav Jensen

     Byggmester

E-post:

nils.olav.jensen@gmail.com

Telefon:

+47 99574350

For din helse -

Ta kontakt idag